Dünyanın Her Noktasına Helal Jelatin...
Badirga mahallesi 8.sokak no.4 Nilüfer/Bursa

DUYURU

BÜYÜK ENDÜSTRİYEL KAZALARIN ÖNLENMESİ VE ETKİLERİNİN AZALTILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK KAPSAMINDA KAMUNUN BİLGİLENDİRİLMESİ METNİ

1. İşletmecinin ismi ve kuruluşun tam adresi,

İşletmecinin İsmi: Bursa Jelatin Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Kuruluşun Tam Adresi: Bursa İhtisas Deri Organize Sanayi Bölgesi Badırga Mahallesi 8. Sokak No:4 Nilüfer/Bursa

2. Kuruluşun bu Yönetmelik hükümlerine tabi olduğunun ve Madde 7’de belirtilen bildirimin Çevre, Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanlığı bildirim sistemini kullanarak beyanının gerçekleştirdiğinin,

Kuruluşumuz bu Yönetmelik hükümlerine tabidir. Yönetmelik Madde 7’de belirtilen toplama kuralı uygulanarak belirtilen Bekra Bildirimin Çevre, Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanlığı bildirim sistemine beyanını gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Yapılan bildirime göre kuruluşumuz alt seviyeli bir kuruluştur. Yönetmelik kapsamında Madde 8 Büyük Kaza Senaryo Dokümanı ve Madde 10 Büyük Kaza Önleme Politika Belgesi hazırlanmıştır

3. Kuruluşta gerçekleştirilen faaliyetlerin basit bir dille açıklanması,

Tesise gelen yarma derilerin fiziksel, kimyasal ve bakteriyel testlere tabi tutulup gerekli aşamaların tamamlanarak Gıda Jelatini Üretimi faaliyeti yapmaktayız.

4. Büyük bir kazaya sebep olabilecek Ek-1 Bölüm 1 ve 2’de belirtilen maddelerin; bilinen isimleri ile bu maddelerin temel zararlılık özelliklerine ait basit açıklamaları,

Kuruluşumuzda Büyük bir kazaya sebep olabilecek Ek-1 Bölüm 1 ve 2’ de yer alan maddelerin adları ve temel zararlılık özellikleri ise;

- Hidrojen klorür (sıvılaştırılmış gaz)’ ün;

H314 Ciddi cilt yanıklarına ve göz hasarına yol açar.

H331 Solunması halinde toksiktir.

- Fuel Oil’in;

H350 Kansere yol açabilir

H400 Sucul ortamda çok toksiktir

H401 Sucul ortam için toksiktir

- Dizel Yakıtlar kapsamında Motorin ’in;

H351 Kansere yol açma şüphesi var

H411 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, toksik etki

H226 Alevlenir sıvı ve buhar

H304 Yutulması ve solunum yoluna nüfuzu halinde öldürücü olması şeklinde yer almaktadır.

5. Büyük bir kaza olması durumunda yapılması gerekenlere dair bilgi,

Kuruluşta büyük bir kaza olması durumunda “Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi Ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik ‘ kapsamında hazırlanan Dâhili Acil Durum Planı ile müdahale gerçekleştirilecektir. Dâhili Acil Durum Planının müdahaleye yetersiz kaldığı durumda, il afet ve acil durum müdürlüğüne haber verilerek il afet ve acil durum müdürlüğü koordinasyonunda il afet müdahale planı gereğince müdahale faaliyetleri yürütülecektir.

Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi Ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik kapsamında hazırlanan Büyük Kaza Senaryo Dokümanı ve Politika Belgesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

info@bursajelatin.com.tr

BİLGİ AL

Detaylı Bilgi İçin İletişime Geçiniz

+90 224 414 1440